WSPÓLNYMI DZIAŁANIAMI DO LEPSZEGO PARTNERSTWA

REALIZUJEMY PROJEKT PROJEKT POLSKO – CZESKI PT ,,WSPÓLNYMI DZIAŁANIAMI DO LEPSZEGO PARTNERSTWA”

W dniach 14.05.2019-16.05.2019 w ramach realizowanego projektu odbyła się trzydniowa wycieczka. Uczestnikami byli uczniowie z klas Ia, Ivb, Ivd i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Usti nad Orlici. Dzieci polskie i czeskie pod opieką p. Lidii Marczak-Piętki i p. Urszuli Kular zwiedziały „Ogród Bajek” w Międzygórzu. Następnie udały się na wspólny obiad. Dalszy etap wycieczki to wyjazd do Czech i zwiedzanie „Muzeum Wojny” w Kralikach i przejazd do miejsca zakwaterowania w „Penzion Horizont” w Janousowicach. Dzieci świetnie integrowały się podczas wspólnych zabaw, gier sportowych, spacerów i wycieczek górskich.

Realizatorem projektu „Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa”, w którym zawarte są działania międzyszkolne jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej.

Koordynatorem działań międzyszkolnych jest p. Lidia Marczak-Pietka, a koordynatorem całego projektu jest p. Amelia Iwańska.

Koordynator działań międzyszkolnych Lidia Marczak-Piętka