WSPOMINAJĄC MAJ

Właśnie minął maj – dla wielu najpięknięjszy miesiąc w roku. W Kościele katolickim to okres szczególnej czci Matki Bożej i czas Pierwszych Komunii Świętych. Jak Polska długa i szeroka, po górach i dolinach, od morza po Tatr szczyty rozbrzmiewały piesni maryjne, w których „strumyki wdzięcznymm szemrzeniem, ptaszęta słodkim kwileniem i co czuje, i co żyje razem sławiło Maryję”. Wierni gromadząc się w kościołach, kaplicach, przy grotach, przydrożnych krzyżach i kapliczkach śpiewali Litanię Loretańską. Uczniowie kl. III SP1, którzy 12 maja przystąpili do Pierwszej Komunii Świętej w ramach dziękczynienia Najwyższemu udali się z pielgrzymką do Sanktuarium „Maria Śnieżna” na Górze Iglicznej pod opieką ks. Dariusza Balcerka i pana Norberta Ryznara oraz rodziców. Na miejscu uczestnicy pielgrzymki poznali historię Sanktuarium opowiedzianą przez ks. Rektora, uczestniczyli we Mszy św. i nabożeństwie majowym pod przewodnictwem ks. Dariusza. Potem był czas na pamiątki, zdjęcia i piękne widoki. Warto wspominieć, że to miejsce odwiedził co najmniej trzykrotnie św. Jan Paweł II: jako kapłan, biskup, kardynał. A 21 czerwca 1983 r., podzczas drugiej pielgrzymki do Polski, we Wrocławiu dokonał koronacji cudownej figury Matki Bożej.

Ks. Dariusz Balcerek, Norbert Ryznar