Nowe urządzenie wielofunkcyjne

Dzięki pośrednictwu naszego nauczyciela Heinz-Peter Keuten nasza szkoła wzbogaciła się o nowoczesne urządzenie wielofunkcyjne, które umożliwia skanowanie do konkretnego użytkownika i na dysk zewnętrzny, kopiowanie oraz drukowanie z każdego komputera podłączonego do sieci szkolnej. Odbiór wydruków następuje po zalogowaniu się za pomocą indywidualnej karty.
Urządzenie to dzięki podłączeniu do sieci umożliwi przygotowywanie oraz kopiowanie materiałów wykorzystywanych na zajęciach edukacyjnych we wszystkich klasach od 1 do 6 bezpośrednio z komputerów znajdujących się salach lekcyjnych.
Fundatorem urządzenia jest Stowarzyszenie Byłych Mieszkańców Bystrzycy Kłodzkiej, a wartość zakupu wyniosła 6000 zł.
W tym miejscu dyrekcja szkoły, uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących, jak i Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka jako organ prowadzący szkołę składają serdeczne podziękowania na ręce wszystkich członków Stowarzyszenia Byłych Mieszkańców Bystrzycy Kłodzkiej oraz pana prezesa, Heriberta Wolfa mając nadzieję na dalszą udaną współpracę.