Szkolenie z obsługi e-dziennika dla rodziców.

Szkolenie z obsługi e-dziennika dla rodziców.

31.08.2020 godzina 16:00 klasa 1a

01.08.2020 godzina 16:00 klasa 1b

w sali komputerowej nr 4 w budynku SP1