Dni wolne od nauki

Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2020 r. – 3 stycznia 2021 r.

ferie zimowe  4 stycznia – 17 stycznia 2021 r.

nie ma wówczas zajęć dydaktycznych ani wychowawczych.