Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017-2018 dla szkoły podstawowej odbyło się 4 września o godzinie 9:00 na boisku  przed budynkiem szkoły podstawowej. Wszystkie klasy przywitała pani Burmistrz Renata Surma, następnie głos zabrała pani Dyrektor Krystyna Magierowska-Kasza.

Rozpoczęcie roku szkolnego dla klas liceum, gimnazjum i klas VII szkoły podstawowej odbyło się o godzinie 8:00 przed budynkiem Liceum.