Rekrutacja do szkoły na rok szkolny 2023/2024

Zarządzenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 stycznia 2023 w sprawie terminów postepowania rekrutacyjnego i uzupełniającego

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych

Podanie do szkoły dla dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły do szkoły podstawowej

Podanie do szkoły dla dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły do szkoły podstawowej

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1