Projekt „Bezpieczna+”

W ramach projektu ”Bezpieczna +” 11 września 2017r w kl.1b odbyły się zajęcia z udziałem policjantów. Uczniowie wraz z policjantami praktycznie ćwiczyli zasady przechodzenia przez jezdnię.
W ciągu wielu zajęć pierwszaki utrwalały zasady przechodzenia przez jezdnię, poznawały znaki drogowe oraz zasady ruchu drogowego. Na koniec wykonali prace plastyczne.
5 października 2017r. w ramach projektu ” Bezpieczna +” uczniowie 1b wybrali się do Straży Pożarnej w Bystrzycy Kł. W trakcie zajęć pierwszaki poznały zasady właściwego zachowania się w czasie pożaru i zagrożenia życia. Obejrzały sprzęt. Dzieci były zachwycone.
27 października 2017r. w kl.1b odbyły się zajęcia z cyklu ”Bezpieczeństwo w domu” w ramach projektu ”Bezpieczna +”. Uczniowie poznali proste urządzenia techniczne oraz zasady bezpiecznego ich użytkowania. Wykonali prace plastyczne. W klasie powstał kącik tematyczny.
Urszula Głąba