KONTAKT

ul. Wojska Polskiego 8

57-500 Bystrzyca Kłodzka

telefon: 0-74 811-14-65

faks: 0-74 811-09-80

Adres e-mail: sekretariat@zso.bystrzyca.eu