ZAPROSZENIA I OGŁOSZENIA

 
 

Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej

Drodzy Rodzice

W związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty ,proszę potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej zgłaszać drogą telefoniczną.

tel. sekretariatu szkoły 74 644 28 40 w godzinach 9:00 – 13:00; od poniedziałku do piątku.

adres e-mail: sekretariat@zso.bystrzyca.eu

 

 

Terminy konsultacji dla uczniów

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły do szkoły podstawowej

http://sp1.bystrzyca.eu/wp-content/uploads/2020/02/Podanie-SP1-dla-dzieci-z-obwodu-szkolnego-5.pdf